İpeksi :

Şarapta yumuşak dokuyu tanımlamak için kullanılır.