Kaba :

Özellikle taneni veya meşemsi tadı fazla olan, sert ve basit bir tat taşıyan şaraplara denir. Köpüklü şaraplardaki sert köpükler için de kullanılır.

Kabinett :

Resmî Alman sınıflandırmasına göre en düşük kaliteli şaraplara verilen isimdir. Hafif yapılı, düşük alkollü sek veya dömisek şaraplardır.

Kadifemsi :

Zengin, pürüzsüz dokuyu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Kalıcı :

Şarabı yudumladıktan sonra tadının ve aromasının damakta uzun süre kalmasını ifade eder. Bkz. Uzunluk.

Kapalı :

Kolaylıkla karakterini açığa çıkarmayan, aroma veya lezzet içinde çekingen kalan, genç, gelişmemiş şarapları tanımlamada kullanılır. Yıllandıkça gelişmesi beklenir.

Kapalı :

Kolaylıkla karakterini açığa çıkarmayan, aroma veya lezzet içinde çekingen kalan, genç, gelişmemiş şarapları tanımlamada kullanılır. Yıllandıkça gelişmesi beklenir.

Kapsül :

Mantarın ya da şişenin boğazının üzerinde bulunan metal ya da plastik koruyucu. Kapsül, mantarın kurumasını ve şişenin hava almasını önler.

Karbonik Maserasyon :

Başta Beaujolais olmak üzere bazı erken tüketilen kırmızı şaraplarda kullanılan bir fermantasyon tekniğidir. Bu teknikle üretilen şaraplarda fermantasyon yoğun karbondioksit altında gerçekleşir.

Kav :

Şarap mahzeni. Şarapların olgunlaştırmak, eskitmek veya tüketmek amaçlı fıçı ya da şişelerde tutulurlar. Kav olarak kullanılacak mekanın % 70-90 oranında nemli, 16 dereceden soğuk, doğrudan güneş ışığı görmeyen bir yer olması gerekir.

Keskin :

Asit oranı yüksek şaraplara denir.

Kısa :

Tattıktan sonra etkisi uzun sürmeyen şaraplar için kullanılır.

Kızarmış ekmek :

Meşe fıçıda dinlendirilen şaraplarda oluşan aromalardan biridir.

Kolâj :

Fermantasyondan sonra, şarabın kendi kendine durulmasını beklemek yerine yasal olarak uygun organik maddeler katılarak yapılan durultma işlemidir. İnceltme ya da durultma da denir.

Kompleks :

Degüstasyonda denge ve bitiş tanımlanırken kullanılan terimdir. Basit olma durumunun zıttıdır.

Koşer :

Musevi din kurallarına uygun olarak üretilen tüm gıda ürünlerine ve bu arada şaraplara da denir.

Kupaj :

Farklı üzümlerden yapılan şarapların şişelenmeden önce harmanlanmasıdır. Üzümlerin hangilerinin ve hangi ölçülerde nasıl harmanlanacağı geleneksel uygulamalarla ve bazı ülkelerde kanunlarla belirlenmiştir.